Op deze pagina vindt u informatie over Filmtheater De Nieuwe Scene als Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Meer informatie over ANBI kunt u onder andere vinden op de site van de belastingdienst.

Algemene informatie:
Stichting Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13
5911 JS Venlo
+31 077-3518183
www.nieuwescene.nl

RSIN/fiscaal nummer: 8168.78.353
KVK nummer: 12062064

Doelstelling Filmtheater De Nieuwe Scene:
De Stichting heeft ten doel:
a. het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de optimalisering van het culturele klimaat door middel van

  • het vertonen van cinematografisch waardevolle films en andere waardevolle audiovisuele producten, alsmede door
  • het ontplooien van andere activiteiten die tot dat doel leiden

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor verdere info klik hier