In 1973 begonnen een paar enthousiaste Cinefielen naast de commerciële bioscopen City, Scala en Royal Irene (Seks Pietje), de OOC Zienema in de Heutzstraat. Er was behoefte aan andere films, er was behoefte aan experiment, cinematografisch én inhoudelijk. Dit liep parallel aan het ontstaan van een infrastructuur voor film, die ervoor gezorgd heeft dat het filmaanbod in het hele land tot in de verste uithoeken op niveau is. Filmtheater De Nieuwe Scene maakt deel uit van dit unieke netwerk van filmhuizen en filmtheaters dat zijn weerga in de wereld niet kent. Het enthousiasme onder de vrijwilligers en het publiek bleef groeien. In 1992 werd OOC Zienema officieel Filmhuis Venlo op de Kaldenkerkerweg. In de ‘90er jaren was Filmhuis Venlo duidelijk uit z’n jasje gegroeid en deed zich in 2007 de kans voor zich te vestigen op een nieuwe locatie als zelfstandig Filmtheater in de voormalige Scene bioscoop in de Nieuwstraat. Filmtheater De Nieuwe Scene opende op 26 mei 2007 haar deuren.

Het streven is om Filmtheater De Nieuwe Scene onlosmakelijk en meer en meer te verweven met de stad Venlo en haar omgeving. Dit willen we bereiken door samen met vrijwilligers nieuwe wegen in te slaan en diverse projecten te realiseren. Daarbij gelden de uitgangspunten van Filmtheater De Nieuwe Scene: de inwoners van Venlo en omgeving tegen een betaalbare prijs een breed filmaanbod te bieden. Dit filmaanbod behelst artistieke kwaliteitsfilms en -documentaires, educatieve activiteiten al dan niet in samenwerking met externe partners. En daarmee onderscheiden wij ons als filmtheater in Venlo met de commerciële bioscoop en andere culturele instellingen. Filmtheater De Nieuwe Scene beschikt over de kennis en de infrastructuur om film aan te bieden zoals het bedoeld is, een instrument om mensen te raken, verstrooiing én verdieping te bieden, te prikkelen en aan te zetten tot discussie.

Ondanks alle digitale en online ontwikkelingen is fysieke ontmoeting een behoefte. De kleinschaligheid van Filmtheater De Nieuwe Scene biedt daartoe de mogelijkheden. Te midden van al het grote entertainment ontstaan er meer intiemere filmfestivals en programma's op maat. Deze ontwikkeling is al jaren gaande, deze trend zet door en Filmtheater De Nieuwe Scene is de juiste plek voor dit aanbod.