Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download EdgeUitgangspunt As Equals

Artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Wat willen we bereiken en voor wie?
De tekst van dit artikel lijkt een goed streven waar iedereen het in beginsel mee eens is. Toch komen discriminatie en ongelijke behandeling nog veel voor. Vaak zien we dat mensen helemaal niet in de gaten hebben dat ze een ander niet gelijk behandelen; het is dan ook veelal geen bewuste actie.
Om dit bewustzijn te vergroten en aandacht te vragen voor de effecten van ongelijke behandeling, vertonen Filmtheater De Nieuwe Scene Venlo en ECI Cultuurfabriek Roermond samen met Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADVL) films in dit kader.

2020 - Lustrumjaar
Na een succesvolle samenwerking in de afgelopen 5 jaar slaan ook dit jaar de ECI cultuurfabriek, Roermond en Filmtheater De Nieuwe Scène uit Venlo de handen ineen om een speciaal programma in het kader van As Equals te organiseren. Op zondag 4 oktober (Venlo) en zondag 11 oktober (Roermond) wordt de documentaire Petrus en Paulus vertoont. Na de vertoning is een nagesprek met de regisseurs en de protagonisten en een bestuurslid van COC Limburg.

De documentaire Petrus & Paulus,"‘t Zelfde mer toch angers" vertelt het verhaal over de broers Pieter en Paul Roberts uit Amstenrade: de broers - een éeneiige tweeling - hebben zeer uiteenlopende levenskeuzes gemaakt. Pauls traditionele schutterswereld -tambour-maître- en gezin in Limburg en de uitbundige homoscene van Pieter in Amsterdam lijken haaks op elkaar te staan, maar hun levens vertonen ook veel overeenkomsten. De documentaire laat prachtig zien hoe deze totaal verschillende werelden samengaan. De film ging in première tijdens het Limburg Film Festival 2020. Wetenswaardig: miss Patty Pam-Pam, het drag-alterego van Pieter, doet mee aan de tv-show Drag Race Holland.

In het nagesprek bij de documentaire blikken de twee hoofdpersonages, de regisseurs Sander Selen en Tom Doesborg terug op de totstandkoming van de documentaire en geeft Bart Heerema, bestuurslid COC Limburg, meer duiding aan het thema sociale acceptatie en emancipatie van lhbti’s. Het gesprek in Venlo vindt plaats onder leiding van Alex Bakker (transgenderhistoricus/schrijver). 

Speciale aandacht voor de volgende voorstellingen:

White Riot  - Opwindende, verbijsterende en bijzonder inspirerende documentaire over hoe eind jaren ‘70 een groepje muziekliefhebbers samen met The Clash en andere top-punk bands de grootse antiracismebeweging van Groot-Brittannië creëren. Volkskrant****

Barn (kinderen) - Een schooljongen, komt op het sportveld ongelukkig ten val na een aanvaring met een klasgenote en overlijdt. Wat volgt is een rijke, complexe verkenning die een keur aan vragen opwerpt rond de maatschappelijke invulling van verantwoordelijkheid en hoe leraren en ouders daarmee worstelen. "Imponerend Noors drama dat een grote emotionele impact opbouwt" - Het Parool****

DeuxAl jaren wonen Nina en Madeleine tegenover elkaar in twee luxe appartementen in een Frans provincieplaatsje. Wat de buitenwereld niet weet, is dat ze ook al jaren geliefden zijn. Debuterend regisseur Meneghetti is op festivals meermalen onderscheiden. VPRO****

Paradise Drifters -- Drie mensen op drift, zoekend naar een manier om hun bestaan richting te geven, zich hard opstellend naar de buitenwereld. Hun ogen verraden toch ook zachtheid en kwetsbaarheid. Volkskrant****