Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download Edge

 


Uitgangspunt As Equals

Artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 

Wat willen we bereiken en voor wie?
De tekst van dit artikel lijkt een goed streven waar iedereen het in beginsel mee eens is. Toch komen discriminatie en ongelijke behandeling nog veel voor. Vaak zien we dat mensen helemaal niet in de gaten hebben dat ze een ander niet gelijk behandelen; het is dan ook veelal geen bewuste actie.
Om dit bewustzijn te vergroten en aandacht te vragen voor de effecten van ongelijke behandeling, vertonen Filmtheater De Nieuwe Scene Venlo en ECI Cultuurfabriek Roermond samen met Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADVL) films in dit kader.


Bekijk hier onze flyer van 2019

  

Filmfestival As Equals 2019

Na een succesvolle samenwerking in de afgelopen 4 jaar, slaan ook dit jaar Filmtheater De Nieuwe Scène uit Venlo en de ECI cultuurfabriek te Roermond de handen ineen om een speciaal programma neer te zetten. In de eerste twee weekenden van november worden de inwoners van Roermond, Venlo en omstreken bewust gemaakt van gelijke behandeling. Het filmfestival As Equals is gericht op bewustwording van gelijkheid in de ruimste zin van het woord: geen onderscheid in sekse, afkomst, beperking (zowel fysiek als mentaal), culturele achtergrond, godsdienst, nationaliteit of leeftijd. Deze editie draait om het thema “tweede kans”, beleefd op allerlei manieren.

De aftrap is op vrijdag 1 november in de ECI cultuurfabriek met “Verloren jaren” van Bas Labruyère. In het weekend en de daaropvolgende dagen tijdens de “Week van Respect” is een divers programma te zien van documentaires en speelfilms, om dan af te sluiten in het weekend van 8 november met "Celibaat" van Daan Jongbloed bij Filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo.

 Speciale aandacht voor de volgende voorstellingen:

“Verloren jaren” van Bas Labruyère, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Bas Labruyère, die zelf te kampen heeft gehad met psychosen. Na zijn herstel schreef hij een brief om zijn ervaringen met zijn familie en vrienden te delen.

En “Celibaat” van Daan Jongbloed, over de Kruisheren van Sint Agatha die op jonge leeftijd voor een celibatair leven in het klooster hebben gekozen. In deze kleine gemeenschap wordt nauwelijks gesproken over hun seksuele onthouding. Regisseur Daan Jongbloed maakt dit taboe voorzichtig bespreekbaar.

Na beide films is er een nagesprek met de regisseur.


Tijdens de “Week van Respect“ zal i.s.m. Movies that Matter, de film “What will people say” aan diverse groepen scholieren van het voortgezet onderwijs en het MBO worden vertoond.
Voor meer informatie over het programma bij ECI Roermond zie: www.ecicultuurfabriek.nl