Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download EdgeUitgangspunt As Equals

Artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Wat willen we bereiken en voor wie?
De tekst van dit artikel lijkt een goed streven waar iedereen het in beginsel mee eens is. Toch komen discriminatie en ongelijke behandeling nog veel voor. Vaak zien we dat mensen helemaal niet in de gaten hebben dat ze een ander niet gelijk behandelen; het is dan ook veelal geen bewuste actie.
Om dit bewustzijn te vergroten en aandacht te vragen voor de effecten van ongelijke behandeling, vertonen Filmtheater De Nieuwe Scene Venlo en ECI Cultuurfabriek Roermond samen met Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADVL) films in dit kader.