Uitgangspunt As Equals

Artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Wat willen we bereiken en voor wie?
De tekst van dit artikel lijkt een goed streven waar iedereen het in beginsel mee eens is. Toch komen discriminatie en ongelijke behandeling nog veel voor. Vaak zien we dat mensen helemaal niet in de gaten hebben dat ze een ander niet gelijk behandelen; het is dan ook veelal geen bewuste actie.

Om dit bewustzijn te vergroten en aandacht te vragen voor de effecten van ongelijke behandeling, vertonen Filmtheater De Nieuwe Scene Venlo en ECI Cultuurfabriek Roermond films in dit kader.

 

Klik hier voor meer informatie.