Organisatievorm

Filmtheater De Nieuwe Scene is een stichting zonder winstoogmerk. De dagelijkse leiding van Filmtheater De Nieuwe Scene is in handen van drie professionele-, betaalde krachten. Zij worden bijgestaan door een bestuur.

Bedrijfsleiding 

Anita Smeets | Senior Bedrijfsleider / Programmeur
Freek Huijs | Junior Bedrijfsleider / Programmeur / PR & Communicatie

Facilitair en techniek

Winston R. Janga | Hoofd Technische Zaken

Educatie

Jos Ottenheim. Bereikbaar voor al je educatieve vragen op educatie@nieuwescene.nl.

Bestuur

De bestuursleden van Stichting Filmtheater De Nieuwe Scene voeren hun functie onbezoldigd uit en ontvangen geen onkostenvergoeding. Het bestuur komt maandelijks bijeen en heeft ook regelmatig overleg met de bedrijfsleiding.

Eelco Schillings | Voorzitter
Ralf Thijssen | Secretaris
Wim Geurts | Penningmeester
Fer Hoedemaekers | o.a. Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers

Er zijn om en nabij de zeventig enthousiaste vrijwilligers aan het Filmtheater verbonden die er mede voor zorgen dat alles voor- en achter de doeken op rolletjes loopt. Ze zijn werkzaam in verschillende taakgroepen die elk door een coördinator (één van de vaste medewerkers) worden aangestuurd. Zie ook ons vrijwilligersbeleid.

Financiën

Filmtheater De Nieuwe Scene wordt financieel ondersteund door de gemeente Venlo en Europa Cinemas. Daarnaast zijn de opbrengsten uit de kaartverkoop en de baromzet de belangrijkste bronnen van inkomsten. Voor vragen over onze financiën en daaraan gerelateerde zaken, neem je contact op met onze penningmeester Wim Geurts.

Documenten: