In onderstaand reglement vindt u de huisregels die bij Filmtheater De Nieuwe Scene gelden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Wij maken gebruik van videocamera’s, na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnames aan derden worden getoond.

Entreebewijs: Iedere filmbezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs en dit desgevraagd te tonen.
 
Reserveren: Iedere bezoeker kan telefonisch of online kaarten reserveren. Deze kaarten dienen uiterlijk tot 20 minuten voor aanvang van de voorstelling opgehaald te worden. Daarna worden ze vrijgegeven voor verkoop.
 
Leeftijdskeuring: De bioscoop is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan u naar legitimatie vragen. U dient dit te tonen. Voldoet u niet aan de vereiste minimum leeftijd of kunt u niet aantonen daaraan te voldoen, dan zijn wij wettelijk verplicht u de toegang tot de desbetreffende film te weigeren.
 
Aanwijzingen medewerkers: Iedere bezoeker dient aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
 
Consumpties: Het nuttigen van zelf meegebrachte drink- of etenswaren is niet toegestaan.
 
Alcohol: Het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden. Wij zijn bij twijfel verplicht om naar legitimatie te vragen.
 
Roken: In de gehele bioscoop is roken verboden. Roken is alleen toegestaan buiten het pand. Ook een alternatieve variant, bijv. de elektronische sigaret e.a., is niet toegestaan.
 
Mobiele telefoon: Wij verzoeken u tijdens de film de mobiele telefoon uit te schakelen.
 
Opnameapparatuur: Het is ten strengste verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij zich te hebben en/of te gebruiken. Bij overtreding kan de beeld/geluidsdrager in beslag worden genomen.
 
Eigendommen: Bij beschadiging, diefstal of het verlies van uw eigendommen kan Filmtheater De Nieuwe Scene niet aansprakelijk gesteld worden. Bij beschadigingen van onze eigendommen is de betreffende persoon aansprakelijk voor reparatie- en vernieuwingskosten. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk/aansprakelijk voor hun kinderen.
 
Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij onze receptie.
 
Eigendommen van bezoekers: Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De bioscoop is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 
Hinderlijk gedrag: Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt eerst een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering zonder teruggave van toegangsgelden.
 
Verbandtrommel: In de Foyer is een verbandtrommel aanwezig en kan eerste hulp worden verleend. Er is altijd een BHV-er in ons pand aanwezig.
 
Eigen Risico: Het betreden van deze bioscoop geschiedt volledig op eigen risico.
 
Uitgaan: Uitgaan moet voor iedereen gezellig zijn. Daarom gelden er huis- en gedragsregels.