Filmtheater De Nieuwe Scène zit in het Europese netwerk van filmtheaters. 

Het filmnetwerk Europa Cinemas richt zich op het vertonen van Europese films en aanwezig in 34 landen en meer dan 677 Europese steden. Om deel uit te kunnen maken van het netwerk committeren theaters zich om een significant percentage Europese films te vertonen. Ook organiseren de aangesloten filmtheaters speciale projecten. Het doel is hierbij om de Europese programmering in filmtheaters te vergroten en om exposanten aan te moedigen om Europese initiatieven gericht op Young Audiences te ontwikkelen. Het promoten van diversiteit binnen de Europese programmering staat voorop. Voor de bezoeker betekent dit een uiteenlopende en diverse programmering.

De aansluiting bij het netwerk is voortgekomen uit een samenwerking tussen Filmtheater De Nieuwe Scène en de ECI cultuurfabriek in Roermond. De twee filmtheaters werken samen om de filmcultuur te versterken. Dit doen ze onder meer door het organiseren van specials, zoals bijvoorbeeld het jaarlijks As Equals filmfestival in november. Daarnaast is er regelmatig overleg met betrekking tot de programmering om de diversiteit en de kwaliteit te waarborgen.

Anita Smeets en Iris Jansen, programmeurs film van de beide Filmtheaters: „We zijn erg blij met de erkenning van Europa Cinemas. De benoeming is een belangrijke waardering voor de kwaliteit van onze filmtheaters."