Filmtheater De Nieuwe Scene en Cinesud

Filmtheater de Nieuwe Scene heeft haar ogen en oren zeker niet alleen gericht op filmmakers uit verre landen. We willen ook filmtalent uit de regio de kans bieden hun werk op het grote witte doek aan een groter publiek te laten zien. Mede daarom zoeken we de samenwerking op met instellingen en organisaties die dezelfde doelstelling voor ogen hebben. Eén daarvan is Cinesud. Cinesud is een platform voor (aankomende) Limburgse audiovisuele professionals en organiseert jaarlijks tientallen netwerkevenementen, workshops, en andere activiteiten. Kernwaarden voor de stichting zijn samenwerking, internationale co-productie, talentontwikkeling en het delen van kennis en ervaring op het gebied van film. Jaarlijks ondersteunt Cinesud een aantal filmprojecten van jonge enthousiaste Limburgse makers onder de noemer 'Cinesud Talent'. Sinds 2015 maakt de stichting deel uit van de sub infrastructurele culturele basis van de provincie Limburg en organiseert het gemiddeld twee keer per maand een activiteit op filmgebied. Ook is het sinds juli 2015 gestart met een reizend filmfestival, Euregion Shorts (www.EuregionShorts.eu). Gecombineerd met haar loketfunctie is Cinesud hiermee het overkoepelende orgaan op het gebied van film in Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

Provinciebreed
Sinds haar ontstaan heeft Cinesud de intentie uitgesproken provinciebreed te opereren. Inmiddels heeft het haar vaste zetel gevonden in Zuid-Limburg, waar in zowel Heerlen als Maastricht een flexplek is betrokken. Tot 2015 werden de activiteiten ook voornamelijk in deze regio georganiseerd, veelal in samenwerking met de lokale filmhuizen Cinema Lumière Maastricht en Filmhuis De Spiegel. Door de samenwerking aan te gaan met ook andere filmhuizen in (Midden- en Noord-)Limburg wil Cinesud naast het bieden van ondersteuning en begeleiding aan elk (film)individu in Limburg ook haar evenement-activiteiten provinciebreed gaan verspreiden.

Dit wil het doen door middel van in eerste instantie twee of drie concrete evenementen per jaar in elk filmhuis. Deze evenementen bestaan altijd uit meerdere componenten; denk bijvoorbeeld aan een festivalavond met workshop van een hoofdgast en een netwerkborrel of een dag(deel)programma met seminars, speeddates en één-op-één gesprekken met internationaal gewaardeerde professionals op specifieke vakgebieden.

Notitie 'Film in Limburg'
Limburgs filmmakers, docenten van mediaopleidingen en vertegenwoordigers van regionale omroepen en filmhuizen kwamen in maart 2015 bij elkaar om de stand van zaken van de Limburgse filmsector te bespreken en hun bevindingen en aanbevelingen voor de sector uit te spreken. De conclusies van die bijeenkomst zijn gebundeld in de Notitie 'Film in Limburg'. Voorwoord en speciaal woord van dank door gedeputeerde Cultuur van de Provincie Limburg: Ger Koopmans. Lees 'em hier.