Mediakunst

Filmtheater De Nieuwe Scene werkt samen met Stichting Cityspelen Venlo, Cultuurpad, MediaINN en vier Venlose basisscholen aan de uitvoering van het programma Mediakunst.

Mediakunst is het leren over en door media als kunstzinnige uiting en heeft als doel een duurzame inbedding van mediakunst in het curriculum. De activiteiten binnen het programma zijn gericht op leerlingen en ouders, leerkrachten, het management van de school (cultuurbegeleiders/directie) en cultuurmakers en bestaat onder andere uit workshops, coaching/advies, informatiebijeenkomsten, kennisdeling en monitoring/evaluatie/voortgang.

De workshops binnen het programma kunnen op school of op een andere locatie worden uitgevoerd. Leerlingen gaan onder begeleiding vooral zelf aan de slag. Ze leren over verschillende soorten media (zoals film, tv en games), krijgen te maken met verschillende technieken en leren zo op speelse wijze hoe ze middels media kunnen communiceren. Voorbeelden van workshops zijn: Green Screen, Vloggen, Stunts, Boek en film, Media en nepnieuws en Stop Motion/Animatie. Er zijn workshops voor alle leeftijden.

Klik hier voor uitgebreide info over het programma Mediakunst.

De scholen die momenteel deelnemen aan het programma Mediakunst zijn:

OBS Toermalijn heeft  een 'schoolomroep’ ontwikkeld. Een leerlingenpanel fungeert als redactie en neemt het voortouw voor opnames. Andere leerlingen hebben de mogelijkheid om workshops te volgen om zo een rol te vervullen tijdens die opnames. De 'omroep' maakte bijvoorbeeld onderstaand vlog tijdens opnames voor het RTL4 programma Dit is Holland op hun school.
  
 
OBS Harlekijn ontwikkelt een 'Harlekijnjournaal' dat is gekoppeld aan het taalprogramma Samen Lezen voor GELUK! Daarin worden opgenomen: een boekenpitch, een boekenvlog, een podcast, een scene uit een boek naspelen, een digitale boekendoos en een Youtube kanaal maken met boekpromoties. Het programma vindt plaats samenwerking met de de Bibliotheek Venlo. Samen Lezen voor GELUK! won in februari 2022 de Onderwijsprijs Limburg in de categorie basisonderwijs.
 
Ook VSO Impuls is gestart met het opzetten van een eigen duurzame 'schoolomroep. Er vindt ondersteuning plaats door middel van een stappenplan: werving en samenstelling van een team, mediastrategie bepalen, conceptontwikkeling en grafische stijl. Aan de TV maken workshop nemen 37 tot 45 leerlingen deel, verdeeld over drie groepen.
 
Speciaal Onderwijs Ulingshof heeft een film gemaakt rondom het thema "Handicapbeleving". Een negental portretjes van en door leerlingen van Ulingshof over het onderwerp "Ik kan het!". Hierin laten de hoofdpersonen zien waar hun talenten liggen. Het filmpje kon via Facebook rekenen op ruim 110 likes en 95 deelacties.
 
 

Thema's die centraal staan binnen Mediakunst zijn verbinding, participatie, identiteit en eigenwaarde. Het programma loopt van september 2019 tot en met september 2022.

Mediakunst is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, Europa Cinemas, Limburg Film Festival, Cultuurimpuls Venlo en Filmtheater De Nieuwe Scene. Deze instellingen ondersteunen initiatieven die gericht zijn op cultuurparticipatie.